ژئوپلیتیک افغانستان

وبلاگ انجمن ژئوپلیتیک افغانستان

عنوان پروژه:

ارزیابی استراتژیک افغانستان برای همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا

 

مجری طرح: انجمن ژئوپلیتیک افغانستان

( Afghan Association of Geopolitics)

زمان بندی : از اول می ۲۰۱۱ تا اول اگوست ۲۰۱۱

 

تیم همکاران:

- دکتر سردار محمد رحیمی : استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک،عضو انجمن ژئوپلیتیک افغانستان

- دکتر عبدالقیوم سجادی : استاد روابط بین الملل ،رئیس دانشگاه خاتم النبیین و عضو مجلس نمایندگان افغانستان

- استاد پوهاند عزیز احمد پنچشیری ،استاد جغرافیای دانشگاه کابل

- محمد واثق حسینی: استاد جغرافیای دانشگاه تعلیم و تربیه ، عضو انجمن ژئوپلیتیک افغانستان

- مظفر خاوری :استاد روابط بین الملل دانشگاه ابن سینا

- دکتر مهتاب عالمی :دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،محقق و پژوهشگر در کانادا،عضو انجمن ژئوپلیتیک افغانستان


علاقمندان به همکاری در این طرح پژوهشی می توانند به شماره های ذیل در تماس شوند یا به ایمیل ذیل نظرات و مطالب خود را ارسال نمایند.

 تلفن تماس: 0787147118

Email:sahanrahimi@gmail.com