ژئوپلیتیک افغانستان

وبلاگ انجمن ژئوپلیتیک افغانستان

چهارشنبه 3 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 13:48

رونمایی کتاب «ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم»رونمایی کتاب «ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم»

 

کتاب «ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم» پنجشنبه 30 سنبله در موسسه تحصیلات عالی ابن سینا در کابل رونمایی شد.

کتاب ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم که از سوی دکتر سردار محمد رحیمی استاد جغرافیایی سیاسی و ژئوپلتیک موسسه تحصیلات عالی ابن سینا تالیف شده است  با حضور پژوهشگران ، اساتید و دانشجویان رونمایی گردید.

کتاب ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم که از سوی دکتر سردار محمد رحیمی استاد جغرافیایی سیاسی و ژئوپلتیک تالیف شده است روز پنج شنبه در موسسه تحصیلات عالی ابن سینا رونمایی شد. سخنرانان درین مراسم، رونمایی کتاب ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم را برای حیات سیاسی افغانستان و آگاهی نسل جوان مهم یاد میکنند.

درین مراسم رونمایی کتاب ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم که شماری از اساتید دانشگاه ، دانشجویان و فرهنگیان حضور داشتند، گرد اورده های این کتاب را با ارزش و برای حیات سیاسی کشور مهم یاد کردند. در این محفل آقایان محمود صیقل معین اسبق وزارت خارجه ، داکتر محمد طاهر هاشمی استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل و داکتر ذاکر حسین ارشاد استاد علوم سیاسی دانشگاه ابن سینا در مورد کتاب و ویژگی های آن به تفصیل صحبت نمودند.

به گفته سخنرانان این مراسم، حکومت افغانستان تاکنون حتی در وزارت امور خارجه واحد پالیسی سازی نداشته و نسبت به مسایل ژئوپلیتیک و نقش آن در سیاست های ملی کم توجه بوده است. آنان تاکید میکنند که حکومت کنونی افغانستان برای بهبودی وضعیت از موقعیت های ژئو پلتیک افغانستان استفاده نتوانسته و حتی در فکر استفاده ان برای اینده بهتر و با ثبات نبوده است.

به گفته این سخنرانان وزارت خارجه افغانستان فاقد اثر کتاب و  تالیفات و دیدگاه ژئوپلتیکی در مورد  افغانستان بوده و تاکنون پالیسی مشخصی درین زمینه ارائه نکرده است. هم چنین این سخنرانان ، کتاب ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم را کم نظیر دانسته و علاقمندان را به مطالعه این اثرمهم فراخواندند.

کتاب ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم که توسط دکتر سردار محمد رحیمی استاد جغرافیایی سیاسی و ژئوپلتیک موسسات تحصیلات عالی نوشته شده است  درآن درمورد تحولات ، رویکرد ها وپیامد ها ژئوپلتیک و جغرافیای سیاسی افغانستان بحث شده است.

 


خبرگزاری بخدی

مراسمی که روز پنج شنبه 30 سنبله  به مناسبت رونمایی از این کتاب، با حضور پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در کابل برگزار شد، شماری از کارشناسان در باره این کتاب، اظهار نظر کردند.سخنرانان دراین مراسم، رونمایی کتاب ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم را برای حیات سیاسی افغانستان و آگاهی نسل جوان مهم دانستند.سردار محمد رحیمی، تحصیلکرده ایران در رشته علوم سیاسی است که علاوه بر فعالیت های دانشگاهی، در کارهای رسانه ای نیز فعالیت دارد. دکتر رحیمی، یکی از سخنگویان جبهه ملی به ریاست احمد ضیا مسعود نیز به شمار می رود.
در مراسم رونمایی از کتاب ژئوپلتیک افغانستان در قرن بیستم؛ محمود صیقل معین اسبق وزارت خارجه ، داکتر محمد طاهر هاشمی استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل و داکتر ذاکر حسین ارشاد استاد علوم سیاسی دانشگاه ابن سینا، سخنرانی کردند.به باور این افراد، گرد آورده های این کتاب، برای پژوهش های سیاسی محققان و دانشجویان با ارزش و برای حیات سیاسی کشور مهم
  به شمار می رود. به گفته سخنرانان، حکومت افغانستان تاکنون حتی در وزارت امور خارجه واحد پالیسی سازی نداشته و نسبت به مسایل ژئوپلیتیک و نقش آن در سیاست های ملی، کم توجه بوده است. آنان تاکید کردند که حکومت کنونی، برای بهبود وضعیت، از موقعیت های ژئو پلتیک افغانستان نتوانسته اند به شکل درست آن استفاده کنند و حتی در فکر استفاده از آن برای آینده بهتر و با ثبات، نبوده است.
محمود صیقل، می گوید که وزارت خارجه افغانستان، فاقد اثر کتاب و تالیفات و دیدگاه ژئوپلتیکی در مورد
  افغانستان بوده و تاکنون پالیسی مشخصی درین زمینه ارائه نکرده است.
افغانستان از جمله کشورهایی است که به لحاظ جغرافیایی دارای دشواری ها و مشخصات خاص خویش است که به گفته آگاهان، این روند تاثیر به سزا در سیاست های داخلی و منطقه ای و روند حوادث تاریخی، داشته است.
کتاب تازه که از سوی داکتر سردار محمد رحیمی نوشته شده، به باور شماری از دانشجویان نیز، تنها مرجع علمی برای مطالعات ژئوپلتیکی در علوم سیاسی و تاریخ افغانستان، به شمار می رود.